Diwrnod Y Llyfr

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Mae cyfle i'r disgyblion ddod i'r ysgol fel cymeriad o lyfr ar Fawrth yr 2il 2017 er mwyn dathlu diwrnod y llyfr. Dewch a'ch hoff lyfr gyda chi i'r ysgol.