CRhA

Mae'r CRhA yn fudiad sy'n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr i godi arian i helpu'r ysgol i ddarparu deunyddiau, adnoddau a chyfleusterau er lles yr holl ddisgyblion trwy amrywiaeth o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ysgol. Yn bwysicach fyth, mae'r gweithgareddau yn helpu i ddod รข rhieni at ei gilydd ac i hyrwyddo cyfathrebu da rhwng rhieni a staff wrth weithio tuag at yr un nod. Bydd y pwyllgor yn cael ei gynnal yn yr ysgol dan arweiniad ddwyieithog gan ein Cadeirydd Mrs Sioned Davies. Cefnogwch ein pwyllgor drwy gymryd rhan yn ein digwyddiadau er budd pob un plentyn yn Ysgol Dewi Sant!