Plant

Croeso i ardal y plant gwefan Ysgol Dewi Sant.

Rhoddodd y Cyngor Ysgol restr i ni o bethau y byddant yn hoffi ei weld ar wefan yr ysgol ac rydym wedi ceisio cynnwys cymaint ag y gallwn.

Yn yr adran hon o'n gwefan, byddwch yn dod o hyd i lawer o bethau hwyliog i'w gwneud be am roi cynnig ar chwarae rhai o'n gemau neu ddysgu sut i aros yn ddiogel ar-lein.
 
Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau defnyddio'r wefan. Cofiwch ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel ac  gwneud yn si┼Ár bod eich rhieni yn gwybod pa wefannau yr ydych yn ymweld.