Rhieni

Croeso i adran rieni ein gwefan. Rydym yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Ein nod yw i ddarparu'r diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Ysgol Dewi Sant. Cliciwch ar ddolen ar y chwith am fwy o wybodaeth.

Byddem yn gwerthfawrogi clywed eich barn am ein gwefan a byddem yn croesawu eich awgrymiadau am unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddech yn hoffi ei weld ar y wefan.